fbpx
Skip to content Skip to footer
Eğitim

Mavera: Bilinç Dışı Eğitimi

Bilinç dışı, kişinin bilinçli farkındalığının ötesinde olan zihinsel süreçlerin bir parçasıdır. 

MİMOZAX AKADEMİ

Eğitimde Neler Var?

Carl Jung gibi psikologlar tarafından öne sürülen bir kavramdır. Bilinç dışı, kişinin farkında olmadığı düşünceler, duygular, anılar, istekler ve dürtülerden oluşur. Bu, genellikle kişinin bilinçli zihni tarafından erişilemeyen, ancak davranışları, duygusal tepkileri ve düşünceleri üzerinde etkisi olan bir alandır.

Bilinç dışı, bazen bilinçli zihin tarafından bastırılmış veya reddedilmiş deneyimlerin, travmaların veya isteklerin saklandığı bir yer olarak da düşünülebilir. Bu bilinç dışı içerikler, kişinin yaşamını ve davranışlarını etkileyebilir, ancak kişi bunlardan tam olarak haberdar olmayabilir.

Psikanaliz ve diğer terapi teknikleri, bilinç dışı içeriğin keşfedilmesi ve anlaşılması yoluyla kişinin daha derin seviyede kendini anlamasına ve iyileşmesine yardımcı olabilir. Bilinç dışı, kişisel gelişim ve ruh sağlığı alanlarında önemli bir kavramdır, çünkü kişinin bilinçli olmayan içeriğiyle barışık olması, daha sağlıklı bir yaşam sürmesine ve daha etkili bir şekilde ilişki kurmasına yardımcı olabilir.

SAYILARLA ŞİFALAN

“İyilik bulaşıcıdır, iyilik daima kazanır!”

MİMOZAX AKADEMİ
SAYILARLA ŞİFALAN

“İyilik bulaşıcıdır, iyilik daima kazanır!”

MİMOZAX AKADEMİ

NLP Teknikleriyle Bilinç Dışı Duyguların Dönüşümü

Nörolinguistik Programlama (NLP), bilinç dışı düşünceleri, duyguları ve davranışları dönüştürmek için güçlü ve etkili teknikler sunar. Bu teknikler, kişinin iç dünyasını daha derinlemesine anlamasına ve istenmeyen duyguları dönüştürmesine yardımcı olabilir.

  1. Ankraj Oluşturma: Ankrajlar, belirli bir duygunun veya durumun tetikleyicisi olan nörolojik bağlantılardır. NLP, kişinin olumlu duygularını güçlendirmek veya olumsuz duyguları dönüştürmek için ankraj oluşturma tekniklerini kullanır. Kişi, istenmeyen bir duygunun yerine pozitif bir duygu hissetmek için belirli bir tetikleyiciyi kullanarak beyinde olumlu bir bağlantı oluşturabilir.
  2. Zaman Çizgisi Çalışması: NLP’de, kişinin yaşamındaki belirli olayları zaman çizgisi üzerinde görselleştirmesi ve bu olayların duygusal etkilerini değiştirmesi için teknikler bulunur. Kişi, geçmişteki olumsuz deneyimlerin duygusal etkilerini azaltabilir veya gelecekteki hedeflerine ulaşmak için olumlu duyguları güçlendirebilir.
  3. Dil ve Metafor Kullanımı: NLP, dilin gücünü kullanarak bilinç dışı süreçleri dönüştürmeyi amaçlar. Metaforlar ve dil kullanımı, kişinin bilinç dışında saklanan duyguları ortaya çıkarabilir ve yeniden çerçeveleyerek dönüştürebilir. Bu teknikler, kişinin olumsuz duygularını daha yapıcı bir şekilde ele almasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir.
  4. Duygu İzleme ve Farkındalık: NLP, kişinin duygularını izlemesini, fark etmesini ve daha derinlemesine anlamasını teşvik eder. Duyguların farkında olmak, onları dönüştürmek için ilk adımdır. NLP teknikleri, kişinin duygusal zekasını geliştirmesine ve olumsuz duygularını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

 

NLP teknikleriyle bilinç dışı duyguların dönüşümü, kişinin daha pozitif bir iç dünya geliştirmesine ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Bu teknikler, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve daha tatmin edici ilişkiler kurmasına da katkı sağlayabilir.

Bu eğitim 3 kurdan oluşan uzmanlık eğitimidir.

1.Kur: İçerik

Tasavvuf ışığıyla bilinçaltı

Öz Nedir?

Kendini Tanımak

Bilinç dışı Kavramı

Ruh,Beden, Nefs Tanımı; Görevleri, Negatif Pozitif Alanları

Sübliminal Mesajlar

Bilinçli Farkındalık

Tasavvufi ve Mitolojik Semboller

Yunus,Mevlana ve Şems Bilinci

Bilinç altı Sembol Dili

Bu kur kişinin kendini tanıması, kendiyle ilgili aşamadığı sorunları aşabilmesine çıkamadığı döngülerden çıkabilmesinin mümkün olmasını sağlar.

2.Kur:

Matruşka Tekniği(Bedenler arası İletişim)

NLP Nedir?

Dilbilimi

Çeşitli Metaforlar

NLP Hipnotik Giriş Teknikleri

Zihinsel Kişilik Renkleri

Beynin Çalışma Prensipleri

Zihinsel Çalışma Sistemleri

NLP Çapa Teknikleri

Vuruş Teknikleriyle Negatif-Pozitif Çapa

HOPONOPO ve MIDFULNES Çalışma Sistemleri

Alana Girme ve Manipülasyonlardan Korunma

3.Kur:

Zaman Çizgisi

Regresyon / Digging Deep

Duyguyu Anlamak ve Özgürleşme Teknikleri

Yükseliş ve Para Sembolleri

Sembolleri Okumak ve Bilinçaltı Yorumlamak

Travmatik Sahne Değişimi

Karma ve Ata Borçlarından Özgürleşme / Yas Sonlandırma

LUCID Rüya Alemi

Rota Oluşturma

Kişiye Özel İmajinasyon Çıkarmak